CLB quản lý nghiệp
Nhà cung cấp?
Nhà cung cấp?
Dữ liệu đang cập nhật
 
Hỗ trợ trực tuyến
Đóng góp từ thiện tháng 2/2015

STT

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

NGHỀ NGHIỆP

SỐ TiỀN

 

Hải Dương tháng 4/2015

 

 

 

1

Dương Viết Trường

Hải Dương

Kinh doanh

500.000

2

Nguyễn Thị Duyên

Hải Dương

Kinh doanh

500.000

3

Nguyễn Đức Thanh

Hải Dương

 

200.000

4

Trần Thị Hồng

Hà Nội

 

70.000

5

Nghiêm Khắc Pha

Bắc Ninh

Giáo viên

100.000

6

Cao Thiện Trí

Hải Dương

Bán đĩa

30.000

7

Vũ Thị Như

Hải Dương

Kinh doanh

200.000

8

Phạm Văn Dũng

Hải Dương

Kinh doanh

500.000

9

Vũ Thị Hoan

Hà Tây

 

300.000

10

Nguyễn Thị Việt Dung

Quảng Ninh

 

50.000

11

Ngô Văn Huyên

Quảng Ninh

 

50.000

12

Nguyễn Thị Thanh Tần

Hải Dương

 

50.000

13

Nguyễn Thị Mai Hương

Hải Dương

 

100.000

14

Trần Quang Sơn

Hải Dương

 

50.000

15

Hoàng Thị Hiền

Hải Dương

 

50.000

16

Nguyễn Thị Xướng

Hải Dương

 

20.000

17

Nguyễn Tiến Lưu

Hải Dương

 

50.000

18

Vũ Thị Mơ

Hải Dương

 

100.000

19

Phạm Thị Ngọc

Hải Dương

 

300.000

20

Phạm Tuấn Hùng

Hải Dương

 

50.000

21

Tạ Thị Thảo

Hải Dương

 

50.000

22

Trần Thị Thu

Hải Dương

 

100.000

23

Nguyễn Kim Quý

Hải Dương

 

200.000

24

Nguyễn Thị Xuân

Hải Dương

 

50.000

25

Nguyễn Thị Thu Hà

Hải Dương

 

50.000

26

Vũ Thị Diến

Hải Dương

 

100.000

27

Nguyễn Đình Đức

Hải Dương

 

300.000

28

Chu Thị Liệu

Hải Dương

 

300.000

29

Nguyễn Hồng Thuyên

Hải Dương

 

100.000

30

Phạm Thị Mến

Hải Dương

 

50.000

31

Phạm Trọng Thái

Hải Dương

 

100.000

32

Nguyễn Thị Thư

Hải Dương

 

50.000

33

Nguyễn Thị Dịu

Hải Dương

 

50.000

34

Nguyễn Thị Hiền

Hải Dương

 

100.000

35

Nguyễn Thị Nhung

Hải Dương

 

50.000

36

Mai Thị Vịnh

Hải Dương

 

50.000

37

Vũ Thị Lan

Hải Dương

 

50.000

38

Nguyễn Thanh Bình

Hải Dương

 

20.000

39

Vũ Danh Dậu

Hải Dương

 

100.000

40

Vương Thị Duyên

Hải Dương

 

100.000

41

Nguyễn Quốc Triệu

Hải Dương

 

100.000

42

Nguyễn Thị Dung

Hải Dương

 

100.000

43

Vũ Thị Mừng

Hải Dương

 

50.000

44

Nguyễn Thị Tứ

Hải Dương

 

50.000

45

Vũ Thị Hồng

Hải Dương

 

200.000

46

Phạm Thị Nghiệp

Hải Dương

 

100.000

47

Phạm Thị Phượng

Hải Dương

 

50.000

48

Ngô Việt Hoàng

Hải Dương

 

20.000

49

Nguyễn Văn Tâm

Bình Định

 

50.000

50

Đào Thị Oanh

Hải Dương

 

50.000

51

Dương Thị Minh

Hải Dương

 

50.000

52

Nguyễn Ngọc thủy

Hải Dương

 

50.000

53

Nguyễn Thị Dương

Hải Dương

 

100.000

54

Nguyễn Xuân Ánh

Hải Dương

 

200.000

55

Nguyễn Thị Trang

Hải Dương

 

200.000

56

Lê Duy Tùng

Bắc Ninh

 

100.000

57

Nguyễn Thị Nga

Hải Dương

 

100.000

58

Lê Thị Thu Hà

Hải Dương

 

50.000

59

Đoàn Ngọc Tân

Hải Dương

 

100.000

60

Cao Thị Thắm

Hải Dương

 

50.000

61

Đỗ Quang Ba

Hải Dương

 

20.000

62

Mai Thanh Hương

Hải Dương

 

300.000

63

Phạm Mai Long

 

 

30.000

64

Phạm hương Giang

 

 

30.000

65

Phạm Thị Hằng

 

 

50.000

66

Mai Ngọc Huyền

 

 

50.000

67

Nguyễn Thị Huệ

 

 

50.000

68

Mai

 

 

50.000

69

Luy

 

 

50.000

70

Nguyễn Thị Hạnh

 

 

50.000

71

Nguyễn Thị Thu

 

 

50.000

72

Vũ Thị Điếm

 

 

50.000

73

Mai Thị Ngọc

 

 

50.000

74

Ngô Thị Thúy

 

 

200.000

75

Thu

 

 

100.000

76

Nguyễn Thị Xuân Hưng

 

 

50.000

77

Nam

 

 

20.000

78

Nguyễn Thị Thanh Mai

 

 

50.000

79

Vũ Văn Hưng

 

 

100.000

80

Vũ Thị Hiền

 

 

100.000

81

Nguyễn Thị Yến

 

 

50.000

82

Phạm Đình Khiếu

 

 

50.000

83

Nguyễn Thị Ngoan

 

 

50.000

84

Nguyễn Ngọc Thủy

 

 

50.000

85

Nguyễn Hồng Liên

Bắc Ninh

 

20.000

86

Phạm Thị Ngoan

Hải Dương

 

20.000

87

Nguyễn Đình Đức

Hải Dương

 

200.000

88

Nguyễn Thị Thùy Liên

Hải Dương

 

50.000

89

Nguyễn Thị Hương

Hải Dương

 

100.000

90

Trần Xuân Thật

Hải Dương

 

100.000

91

Bùi Thị Thúy

Hải Dương

 

100.000

 

 

 

 

Tổng 9.250.000đ

 

Bắc Ninh tháng 4/2015

 

 

 

 

Dương Viết Trường

Bắc Ninh

 

500,000

 

 

Trịnh Quang Nam

Bắc Ninh

 

500,000

 

Trịnh Thị Nguyên

 

 

400,000

 

 

Nguyễn Thị Mai Hương

 

 

 

150,000

 

Nguyễn Thị Hà

 

 

 

150,000

 

Nguyễn Thị Ánh

 

 

200,000

 

Nguyễn Thị Hồng Liên

 

 

50,000

 

Nguyễn Thị Bích Liên

 

 

150,000

 

Nguyễn Hữu Thuận

 

 

50,000

 

Nguyễn Thị Thanh

 

 

50,000

 

Lê Thị Lệ

 

 

50,000

 

Dương Văn Thứ

 

 

50,000

 

Nguyễn Thanh Sơn

 

 

50,000

 

Nguyễn Thị Hương Lan

 

 

50,000

 

Nguyễn Thị Châm

 

 

50,000

 

DN bà Vương Hồng Tuyên

 

 

700,000

 

 

 

 

Tổng 3.250.000đ

 

Bình Định tháng 4

 

 

 

 

DƯƠNG VIẾT TRƯỜNG

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

2000.000 đ

 

LÊ VĂN THẾ

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

500.000 đ

 

LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO

BÌNH ĐỊNH

 Y TÁ BỆNH VIỆN

100.000 đ

 

HOÀNG THỊ BÀNG AN

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

100.000 đ

 

TRẦN THỊ XUÂN LAN

BÌNH ĐỊNH

VỀ HƯU

200.000 đ

 

NGUYỄN VĂN THÔNG

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

50.000 đ

 

TRẦN THỊ BÍCH HƯỜNG

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

60.000 đ

 

   TRẦN THỊ BÍCH CHIÊU

BÌNH ĐỊNH

Y TÁ

50.000 đ

 

VÕ XUÂN ĐÔNG

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

100.000 đ

 

TRƯƠNG THỊ MỸ TUYẾT

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

100.000 đ

 

LÊ VĂN NHU

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

50.000 đ

 

NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

50.000 đ

 

TRƯƠNG THỊ TÀI TUYẾT

BÌNH ĐỊNH

VỀ HƯU

20.000 đ

 

DIỆP THANH HOÀNG

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

50.000 đ

 

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

100.000 đ

 

NGUYỄN XUÂN TẤN

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

50.000 đ

 

HỒ THỊ THẮM

BÌNH ĐỊNH

KẾ TOÁN

100.000 đ

 

LÊ THỊ MẬN

BÌNH ĐỊNH

VỀ HƯU

50.000 đ

 

LÊ THỊ THU HÀ

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

200.000 đ

 

NGUYỄN VĂN TÂM

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

100.000 đ

 

LÊ THỊ BÍCH HỒNG NGA

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

100.000 đ

 

GIẢN THU ÁNH

BÌNH ĐỊNH

VỀ HƯU

20.000 đ

 

CAO THỊ THÚY HỒNG

BÌNH ĐỊNH

SINH VIÊN

30.000 đ

 

BÙI THỊ HƯƠNG

BÌNH ĐỊNH

Y TÁ

50.000 đ

 

TRẦN THỊ LỆ MAI

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

50.000 đ

 

 

 

 

Tổng 4.500.000 đ

188BET