CLB quản lý nghiệp
Nhà cung cấp?
Nhà cung cấp?
 
Hỗ trợ trực tuyến
Đóng góp từ thiện

 

DANH SÁCH ĐÓNG TỪ THIỆN TẠI THÁNG 9/2015

1

HỌ TÊN

TỈNH

NGHỀ

SỐ TIỀN

0

BÌNH ĐỊNH

     

2

LÊ VĂN THẾ

TP QUY NHƠN

KINH DOANH

750.000đ

 

DƯƠNG VIẾT TRƯỜNG

HẢI DƯƠNG

KINH DOANH

2000.000

3

LÊ THỊ THU HÀ

TP QUY NHƠN

KINH DOANH

200.000đ

 4

NGUYỄN THI MINH XUYẾN

TP QUY NHƠN

VỀ HƯU

50.000đ

5

LƯƠNG TUẤN ANH

TP QUY NHƠN

HỘI VIÊN

200.000đ

6

TRƯƠNG THỊ MỸ TUYẾT

TP QUY NHƠN

KINH DOANH

100.000đ

7

PHAN THỊ HÂN

TP QUY NHƠN

SINH VIÊN

25.000đ

8

NHỮ THANH SANG

TP QUY NHƠN

SINH VIÊN

25.000đ

9

HỒ THỊ THẮM

TP QUY NHƠN

KẾ TOÁN

50.000đ

10

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

TP QUY NHƠN

KINH DOANH

100.000đ

11

NGUYỄN VĂN THÔNG

TP QUY NHƠN

KINH DOANH

50.000đ

12

PHẠM THỊ SƠN

TP QUY NHƠN

PHẬT TỬ

100.000đ

13

TRẦN THỊ BÍCH HƯỜNG

TP QUY NHƠN

KINH DOANH

100.000đ

14

LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO

TP QUY NHƠN

ĐIỀU DƯỠNG

100.000đ

15

NGUYỄN THỊ THANH LIÊN

TP QUY NHƠN

KINH DOANH

100.000đ

16

TƯỞNG THỊ TÀI TUYẾT

TP QUY NHƠN

GIÁO VIÊN VỀ HƯU

20.000đ

17

GIẢN THU ÁNH

TP QUY NHƠN

KINH DOANH

20.000đ

18

TRẦN THỊ BÍCH CHIÊU

TP QUY NHƠN

KINH DOANH

50.000đ

19

NGUYÊN THỊ HỒNG HOA

TP QUY NHỢN

KINH DOANH

50.000đ

20

LE THI BICH HONG NGA

TP QUY NHON

KINH DOANH

150.000d

21

TRAN THI LE NGA

TP QUY NHON

KINH DOANH

50.000d

22

TRAN THI THANH XUAN

TP QUY NHON

KINH DOANH

50.000d

23

DIEP THANH HOANG

TP QUY NHON

KINH DOANH

50.000d

24

       

25

TONG CONG

   

4.390.000

26

HẢI DƯƠNG

     

27

Dương viết Trường

Hải Dương

KDTD

500.000

28

Nguyễn thi Duyên

Hải Dương

KDTD

500.000

29

Chu thi Liệu

Bắc Giang

ATVSTP

600.000

30

Lê Thanh Bình

Hải Dương

KDTD

50.000

31

Nguyễn Thị Thanh Tần

Hải Dương

KDTD

50.000

32

Nghiêm Khắc Pha

Bắc Ninh

Giáo viên

100.000

33

Nguyễn Đình Sùng

Hải Dương

KDTD

40.000

34

Phạm Văn Dũng

Bắc Ninh

KDTD

200.000

35

Dương Thị Minh

Hải Dương

KDTD

150.000

36

Đỗ Quang Ba

Hải Dương

KDTD

20.000

37

Nguyễn Thị Nga

Hải Dương

Giáo viên

100.000

38

Lê Thị Thu Hà

Hải Dương

Giáo viên

50.000

39

Phạm Thị Ngọc

Hải Dương

KDTD

500.000

40

Lê Minh Trang

Hải Dương

KDTD

200.000

41

Chị Oanh

Hải Dương

Bệnh viện

50.000

42

Chị Thảo

Hải Dương

Bệnh viện

50.000

43

Nguyễn Thị Thu Dung

   

200.000

44

Nguyễn Hồng Thuyên

   

200.000

45

Kim Thoa

   

50.000

46

Nguyễn Thị nhưng

Hải Dương

KDTD

20.000

47

Nguyễn Thị Dương

Hải Dương

KDTD

100.000

48

Nguyễn Xuân Ánh

Hải Dương

KDTD

200.000

49

Phạm Đình Khiếu

Hải Dương

KDTD

50.000

50

Nguyễn Thị Yến

Hải Dương

KDTD

50.000

 

Thu

Thái Nguyên

KDTD

100.000

 

Huyền

 

 

50.000

 

Mai

 

 

50.000

 

Điềm

 

 

50.000

 

Luy

 

 

50.000

 

Hạnh

 

 

50.000

 

Ngọc

 

 

50.000

 

Thu

 

 

50.000

 

Hằng

 

 

50.000

 

Hương

 

 

300.000

 

Long

 

 

30.000

 

Giang

 

 

30.000

 

Chị Tứ

Hải Dương

KDTD

50.000

 

Ngô Thị Thúy

Hà Nội

KDTD

200.000

 

Vũ Thị Hồng

Hải Dương

KDTD

200.000

 

Phạm Thị Nghiệp

Hải Dương

KDTD

100.000

 

Phạm Thị Phượng

Hải Dương

KDTD

100.000

 

Ngô Việt Hoàng

Hải Dương

Học sinh

50.000

 

Nguyễn Thị Hương

Hải Dương

KDTD

100.000

 

Nguyễn Thị Cúc

Hải Dương

KDTD

100.000

 

Nguyễn Thị Việt Dung

Quảng Ninh

Kế toán

200.000

 

Cao Thiện Trí

Hải Dương

Bán đĩa

20.000

 

Lê Duy Tùng

Bắc Ninh

KDTD

100.000

 

Phạm Thị Tình

Hải Dương

KDTD

100.000

 

Lê Thị Lan

Hải Dương

KDTD

100.000

 

Nguyễn Văn Mừng

Hải Dương

KDTD

100.000

 

Nguyễn Thị Quý

Gia Lộc - HD

KDTD

50.000

 

CỘNG TỔNG

 

 

6.560.000

 

GIA LAI

 

 

 

 

Dương Viết Trường

Bắc Ninh

Kinh doanh tự do

1.000.000

 

Lê Văn Thế

Bình Định

Kinh doanh tự do

200.000

 

Nguyễn Văn Tâm

Gia Lai

Kinh doanh tự do

260.000

 

Vũ Thị Hoan

Gia Lai

Kinh doanh tự do

100.000

 

Đoàn Thị Dương

Gia Lai

Kinh doanh tự do

50.000

 

Trần Thị Loan

Gia Lai

Kinh doanh tự do

50.000

 

Trần Thị Chiến

Gia Lai

Kinh doanh tự do

100.000

 

Nguyễn Phú Điền

Gia Lai

Kinh doanh tự do

50.000

 

Dương Văn Thiện

Gia Lai

Kinh doanh tự do

50.000

 

Lê Thị Hòa

Gia Lai

Kinh doanh tự do

50.000

 

Cao Hồng Hạnh

Gia Lai

Kinh doanh

530.000

 

Nguyễn Thị Tám

Gia Lai

Tự do

50.000

 

Trần Thị Sáng

Gia Lai

Tự do

50.000

 

Võ Tình Phút

Gia Lai

Tự do

50.000

 

Nguyễn Mạnh Hoạt

Gia Lai

Tự do

100.000

 

Huỳnh Anh Ngữ

Gia Lai

Tự do

10.000

 

Nguyễn Thị Tú Uyên

Gia Lai

Kế toán

200.000

 

Nguyễn Văn Vĩnh

Gia Lai

Giáo viên lái xe

100.000

 

Vi Văn Trường

Gia Lai

Tự do

20.000

 

 

 

 

3.020.000đ

 

Bắc Ninh

 

 

 

 

Dương Viết Trường

Hải Dương

Kinh Doanh

500.000

 

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Việt Yên, Bắc Giang

Giáo viên

50000

 

Trinh Quang Nam

Bắc Ninh

Kinh doanh

 

 

Nguyễn Thị Hồng Liên

Tp Bắc Giang

Kinh doanh

50000

 

Nghiêm Khắc Pha

Quế Võ, Bắc Ninh

Giáo viên

50000

 

Nguyễn Thị Bích Liên

TP Bắc Ninh

Y sỹ

100000

 

Nguyễn Thị Nguyên

Quế Võ, Bắc Ninh

Kinh doanh

100000

 

Nguyễn Thị Mai Hương

Từ Sơn, Bắc Ninh

Dược sỹ

50000

 

Nguyễn Thị Hà

Tiên Du, Bắc Ninh

Giáo viên

50000

 

 

 

 

 

 

 

188BET