CLB quản lý nghiệp
Nhà cung cấp?
Nhà cung cấp?
Dữ liệu đang cập nhật
 
Hỗ trợ trực tuyến
Đóng góp từ thiện

1

DƯƠNG VIẾT TRƯỜNG

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

2000.000 đ

2

LÊ VĂN THẾ

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

400.000 đ

3

LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO

BÌNH ĐỊNH

 Y TÁ BỆNH VIỆN

150.000 đ

 4

LƯƠNG ANH TUẤN

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

200.000 đ

5

TRẦN THỊ XUÂN LAN

BÌNH ĐỊNH

VỀ HƯU

200.000 đ

6

NGUYỄN VĂN THÔNG

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

50.000 đ

7

TRẦN THỊ BÍCH HƯỜNG

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

100.000 đ

8

  TRẦN THỊ BÍCH CHIÊU

BÌNH ĐỊNH

Y TÁ

100.000 đ

9

PHẠM THỊ TRÚC LY

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

50.000 đ

10

TRƯƠNG THỊ MỸ TUYẾT

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

150.000 đ

11

LÊ VĂN NHU

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

100.000 đ

12

CAO THỊ THÚY HỒNG

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

30.000 đ

13

NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

50.000 đ

14

LÊ NGỌC MỸ

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

50.000 đ

15

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

100.000 đ

16

NGUYỄN XUÂN TẤN

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

100.000 đ

17

HỒ THỊ THẮM

BÌNH ĐỊNH

KẾ TOÁN

100.000 đ

18

LÊ THỊ MẬN

BÌNH ĐỊNH

VỀ HƯU

100.000 đ

19

LÊ THỊ THU HÀ

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

200.000 đ

20

NGUYỄN VĂN TÂM

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

50.000 đ

21

LÊ THỊ BÍCH HỒNG NGA

BÌNH ĐỊNH

KINH DOANH

100.000 đ

22

GIẢN THU ÁNH

BÌNH ĐỊNH

VỀ HƯU

20.000 đ

23

BÙI THỊ HƯƠNG

BÌNH ĐỊNH

Y TÁ

50.000 đ

24

 

 

 

 

25

 

 

 

4550.000 đ

26

 

 

 

 

 

HẢI DƯƠNG THÁNG 5

 

 

 

1

Dương Viết Trường

Hải Dương

Kinh doanh tự do

500.000

2

Nguyễn Thị Duyên

Hải Dương

Kinh doanh tự do

500.000

3

Nguyễn Văn Đới

Quảng Ninh

Kinh doanh tự do

100.000

4

Nguyễn Thị Thanh Tần

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

5

Nguyễn Thị Tứ

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

6

Nguyễn Thị Việt Dung

Quảng Ninh

Kinh doanh tự do

100.000

7

Ngô Văn Huyên

Quảng Ninh

Công nhân

50.000

8

Cao Thiện Trí

Hải Dương

bán đĩa

30.000

9

Vũ Thị Hoan

Hà Tây

Kinh doanh tự do

200.000

10

VC Duyên - Chiến

Hải Dương

Kinh doanh tự do

200.000

11

Đào Thị Oanh

Hải Dương

Bệnh viện

50.000

12

Nghiêm Khắc Pha

Bắc Ninh

giáo viên

100.000

13

Phạm Thị Ngọc

Hải Dương

Kinh doanh tự do

500.000

14

Nguyễn Tiến Lưu

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

15

Nguyễn Thị Xuân

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

16

Nguyễn Thị Thu Hà

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

17

Trần Thị Thu

Hải Dương

Kinh doanh tự do

100.000

18

Phạm Văn Dũng

Hải Dương

Kinh doanh tự do

500.000

19

Lê Minh Trang

Hải Dương

Kinh doanh tự do

200.000

20

Nguyễn Xuân Ánh

Hải Dương

Kinh doanh tự do

200.000

21

Nguyễn Thị Cúc

Hải Dương

Bán giầy dép

50.000

22

Nguyễn Thị Hương

Hải Dương

Bán giò

100.000

23

Mai Hương

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

24

Nguyễn Danh Dậu

Hải Dương

Kinh doanh tự do

100.000

25

Nguyễn Thu Dung

Hải Dương

Kinh doanh tự do

100.000

26

Nguyễn Hồng Thuyên

Hải Dương

Kinh doanh tự do

100.000

27

Vũ Thị Mừng

Hải Dương

Kinh doanh tự do

30.000

28

Em Sơn

Hải Dương

Học sinh

10.000

29

Vương Thị Duyên

Hải Dương

Kinh doanh tự do

100.000

30

Nguyễn Đức Thanh

Hải Dương

Kinh doanh tự do

200.000

31

Lương Thị Hậu

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

32

Lê Duy Tùng

Bắc Ninh

Kinh doanh tự do

100.000

33

Chú Bình

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

34

Chị Thúy

Hải Dương

Kinh doanh tự do

100.000

35

Cô Tần

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

36

Chị Dịu

Hải Dương

Bán nước

50.000

37

Chị Thư

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

38

Chị Ngoan

Hải Dương

Bán thuốc

50.000

39

Tuyết

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

40

Mai

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

41

Huệ

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

42

Huyền

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

43

Luy

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

44

Hạnh

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

45

Điềm

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

46

Thu

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

47

Ngọc

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

48

Hằng

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

49

Thu

Hải Dương

Kinh doanh tự do

100.000

50

Thúy

Hải Dương

Kinh doanh tự do

200.000

51

Chị Hương

Hải Dương

Kinh doanh tự do

300.000

52

Long

Hải Dương

Kinh doanh tự do

30.000

53

Giang

Hải Dương

Kinh doanh tự do

30.000

54

Đỗ Xuân Năng

Hải Dương

Kinh doanh tự do

100.000

55

Nguyễn Thị Nga

Hải Dương

giáo viên

100.000

56

Lê Thị Thu Hà

Hải Dương

giáo viên

50.000

57

Vũ Thị Hồng

Hải Dương

giáo viên

200.000

58

Phạm Thị Nghiệp

Hải Dương

Kinh doanh tự do

100.000

59

Phạm Thị Phượng

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

60

Ngô Việt Hoàng

Hải Dương

Học sinh

10.000

61

Nguyễn Đình Đức

Hải Dương

Kinh doanh tự do

200.000

62

Nguyễn Thị Quý

Hải Dương

Kinh doanh tự do

200.000

63

Mơ Nguyên

Hải Dương

Kinh doanh tự do

200.000

64

Chị Dương

Hải Dương

Kinh doanh tự do

100.000

65

Chú Khiếu

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

66

Cô Yến

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

67

Dương Thị Minh

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

68

Phạm Hữu Khoát

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

69

Nguyễn Thị Nhưng

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

70

Nguyễn Thị Mai

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

71

Cao Thị Thắm

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

72

Chú Vang

Hải Dương

Kinh doanh tự do

20.000

73

Lê Thị Hiền

Hải Dương

Kinh doanh tự do

20.000

74

Bùi Thị Lõn

Hải Dương

Kinh doanh tự do

100.000

75

Nguyễn Thị Hoa

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

76

Nguyễn Đình Sùng

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

77

Phạm Đình Kiên

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

78

Vũ Khánh Hạ

Hải Dương

Kinh doanh tự do

100.000

79

Chị Vóc

Hải Dương

Bán bánh cuốn

20.000

80

Bà Loan

Hải Dương

Kinh doanh tự do

20.000

81

Phạm Thị Mến

Hải Dương

Kinh doanh tự do

50.000

82

Chu Thị Liệu

Bắc Giang

Nhân viên VP

300.000

83

Bùi Xuân Thoa

Hải Dương

Kinh doanh tự do

20.000

84

Phạm Văn Dũng

Bắc Ninh

Kinh doanh tự do

1.000.000

 

BẮC NINH

 

 

9.540.000

 

Dương Viết Trường

Hải Dương

Kinh doanh

500.000

 

Trịnh Quang Nam

Bắc Ninh

Kinh doanh

500.000

 

Trịnh Thị Nguyên

Bắc Ninh

Kinh doanh

200.000

 

Nguyễn Thị Mai Hương

Bắc Ninh

Dược sỹ

50.000

 

Nguyễn Thị Hà

Bắc Ninh

Giáo viên

50.000

 

Nguyễn Thị Ánh

Bắc Giang

CB Thủy Nông

100.000

 

Nguyễn Thị Hồng Liên

Bắc Ninh

Kinh Doanh

50.000

 

Nguyễn Thị Bích Liên

Bắc Ninh

Y sỹ

50.000

 

Nguyễn Hữu Thuận

Bắc Ninh

Đông Y

50.000

 

Ngô Thị Thanh

Bắc Giang

CB về hưu

50.000

 

Lê Thị Lệ

Bắc Giang

Kinh doanh

50.000

 

Dương Văn Thứ

Bắc Giang

Làm ruộng

50.000

 

Nguyễn Thanh Sơn

Bắc Ninh

Kinh doanh

50.000

 

Nguyễn Thị Hương Lan

Bắc Ninh

Giáo viên

50.000

 

Dương Thế Giang

Bắc Giang

CB về hưu

50.000

 

DN bà Vương Hồng Tuyên

Bắc Ninh

Kinh doanh

450.000

 

Đồng Thị Kim Hạc

Bắc Ninh

CB về hưu

50.000

 

Anh Tài

Hải Dương

Công Nhân

100.000

 

Nguyễn Thanh Hồi

Bắc Ninh

Kinh Doanh

50.000

 

Nguyễn Sỹ Tấn

Bắc Ninh

Kinh Doanh

50.000

 

Nguyễn Thị Hiên

Bắc Ninh

Giáo viên

50.000

 

Nguyễn Thị Hằng

Bắc Ninh

Kinh Doanh

20.000

 

Nguyễn Đức Nam

Bắc Ninh

Kinh doanh

100.000

 

Đỗ Văn Tiến

Bắc Giang

CB về hưu

50.000

 

Diêm Thị Lệ Thu

Bắc Ninh

Kinh doanh

50.000

 

Nguyễn Văn Thủy

Bắc Ninh

CB về hưu

50.000

 

 

 

 

2.870.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188BET